Reglement Autorijschool Bas Verleg

 In geval van onvoorziene omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet is e.e.a. altijd ter beoordeling aan de rijschool.